Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’

Beskrivning:

Som ungt träd har hybriden ett mycket hängande utseende. Med tiden reser sig grova grenar uppåt och utvecklar en bred krona där skotten hänger lodrätt. Skotten är lysande gula och ger vintertid det hängande formen ett fint vinterhabitus. Behöver uppbindning för att få hjälp med höjdtillväxten som ungträd. Förerdrar väldränerad, fuktig och näringsrik jord Sorten är friskare och bättre en fontänpil.Höjd och bredd 15-20m. Zon 1-3(4)


Svenskt namn: kaskadpil
Storlek: 14-16
Co/Kl: c 45


Vi reserverar oss för slutförsäljning.