Träd

Kontakta oss idag

Acer tatarica ‘Hot Wings’

Beskrivning:

Mindre buskträd. Sort med mycket vackert grönglänsande bladverk. Höstfärgen är gul till intensivt röd. Fruktsättningen (näsorna) har en intensivt röd färgning. Höjd 6-8 m. Zon 1-4 (5).


Svenskt namn: ginnala lönn
Storlek: stambusk '6-8
Co/Kl: c 18


Vi reserverar oss för slutförsäljning.