Lövfällande buskar

Kontakta oss idag

Acer palm. ‘Koto-no-ito’

Beskrivning:

Kompakt flerstammigt träd eller tätkronig buske. Stambarken är länge kraftigt grön. Djupt inskurna bladskivor med trådsmala, sjögräsgröna, gracila, sågtandade bladflikar. Höstfärgen är guldgul. Lämplig i stenpartier och till krukodling. Höjd 2-3m. Zon 1-3.


Svenskt namn: japansk lönn
Storlek: 100-125
Co/Kl: m.kl


Vi reserverar oss för slutförsäljning.